Búsqueda de Empleo

menos opciones más opciones
Página principal > Jobs > Werkvoorbereider Besturing en Netwerk TTI

Werkvoorbereider Besturing en Netwerk TTI

Location:
Netherlands, Amsterdam
Job reference ID:
948450
Apply now

Job details

Functie: Werkvoorbereider Besturing en Netwerk TTI
Job ID: 948450
Locatie: Amsterdam

Voor een van onze projecten in de infrastructuur zijn wij op zoek naar een Werkvoorbereider Besturing en Netwerk TTI

Taken en verantwoordelijkheden:
• werkvoorbereiding van de hem/haar toegewezen deelinstallaties / tracédelen;
• rapporteert aan de Projectcoördinator TTI;
• stelt de benodigde werkplannen op;
• zorgt mede voor een juiste overdracht tussen/van begroting-werkvoorbereiding naar uitvoering;
• ondersteunt de uitvoerder o.a. met betrekking tot de werkmethoden;
• zorgt voor de opstelling en het bijhouden van de planning van het toegewezen project of onderdeel daarvan;
• onderhoud de contacten met leveranciers en onderaannemers;
• verzorgt de inkoop en/of afroep van benodigde materialen binnen de kaders van het inkoopbeleid/ inkoopcontracten van het project;
• stelt per systeemdeel in overleg met de uitvoerder detailplanningen op en stuurt deze tijdig bij;
• signaleert afwijkingen in de planning;
• rapporteert wekelijks voortgang op de planning;
• signaleert wijzigingen in de uitvoering ten opzichte van het ontwerp;
• stelt zo nodig overzichten op voor de projectadministratie;
• assisteert waar nodig in de uitwerking van het ontwerp, controleert o.a. het ontwerp op de daaraan gestelde eisen en praktische uitvoerbaarheid;
• coördinatie van transporten in overleg met uitvoerder;
• begeleiden van leveranciers;
• is eerste aanspreekpunt tussen leverancier, uitvoering testteam (t.b.v. FAT);
• bijwonen en in overleg met testteam coördineren van FAT's van de deelinstallaties van die onder zijn verantwoordelijkheid vallen;
• in samenwerking met doc.control op orde brengen van de leveranciersdocumentatie t.b.v. af- en opleverdossier;
• vervolgen van (FAT) restpunten van leveranciers en onderaannemers (in gapless).

Verantwoordelijkheden
• is verantwoordelijk voor de samenstelling van de benodigde projectinformatie ten behoeve van de uitvoering, controleert op volledigheid en juistheid;
• is verantwoordelijk voor de juiste inrichting van de projectdossiers, zowel digitaal als hardcopy;
• is verantwoordelijk voor de juiste invulling in het voorbereidingsproces van de geldende veiligheid- en KAM-eisen, normen, regels en richtlijnen;
• is verantwoordelijk voor de registratie van contractwijzigingen.

Bevoegdheden:
Functiehouder vervult zijn/haar taken zelfstandig en aan de hand van werkvoorschriften die ruimte bieden voor eigen interpretatie. Het werkproces bepaalt tot op zekere hoogte de wijze waarop het werk moet worden uitgevoerd.

Vereiste kennis en vaardigheden:
• HBO werk- en denkniveau
• 5 tot 10 jaar werkervaring als werkvoorbereider.
• Kennis van werkorganisatie, planningstechnieken en uitvoeringstechnieken.
• Kennis van PLC-technieken, datatransmissie en glasvezel;
• Kunnen werken met autocad (3D voorkeur).
• Operationele medewerkers, die langer dan drie maanden in dienst zijn, beschikken over het veiligheidscertificaat VCA-VOL.


Contact
Stijn Lans
Stijn.lans@trsstaffing.com
+31 10 487 75 04

Branch:
Netherlands
Contact:
Stijn Lans
Job reference ID:
948450
Apply now

TRS Staffing Solutions is an equal opportunity employer that recognizes the value of a diverse workforce.  All qualified individuals will receive consideration for employment without regard to race, color, age, sex, sexual orientation, gender identity, religion, national origin, disability, veteran status, genetic information, or any other criteria protected by federal, state or local law.

TRS Staffing Solutions would like all of our customers and clients to stay safe on the internet. If you have correspondence from anyone who does not have a TRS email address, or are asking for your bank details or any suspicious activity, then please visit www.trsstaffing.com/locations and contact your nearest branch. TRS do not solicit work from home vacancies.