Search Jobs

less options more options
Home > Jobs > Adviseur Geo Risicomanagement

Adviseur Geo Risicomanagement

Location:
Netherlands, Amstelveen
Job reference ID:
961338
Pay Rate:
Up to 70 per hour
Apply now

Job details

Adviseur Geo-Risico Management (1,0 FTE)

Rapporteert aan: Teamleider monitoring
Werk intensief samen met: Risicomanager, Geotechnisch Disciplineleider

Doel van de functie:
De Adviseur Geo-Risico Management geeft advies op het gebied van het specialisme geo-risico management met als doel om de kans op geotechnisch falen en schade te minimaliseren.

Taken:
• Uitvoeren en actueel houden van het opstelde Geotechnisch Risico Implementatie Plan.
• In samenspraak met de algemene risicomanager kwantificeren en classificeren van geotechnische risico's.
• Brengt advies uit over toe te passen beheersmaatregelen en inzet van monitoring.
• (Mede) beoordelen van effectiviteit van beheersmaatregelen en vaststellen restrisico's.
• Het toepassen van de Observational Method met als doel om te bepalen of er bijgestuurd dient te worden om risico's beter te beheersen.
• Het voorbereiden en houden van toolbox-meetings op het onderwerp.
• (Mede) beoordelen van geotechnische onderzoeks-, meet- en monitoringsdata.
• (Mede) toezicht houden op toepassen van juiste uitvoeringsmethoden, afwijkingen hierop signaleren en vervolgens handelend optreden.
• Bijdragen aan / toetsten van geotechnische rapportages.
• Actief deelnemen aan Geo Audits en Georisicoscans.
• Opstellen van relationele diagrammen voor de voornaamste geotechnische risico's.

Verantwoordelijkheden:
• Actueel en compleet houden van het GeoRM dossier.
• Signaleren afwijkende trends en waar nodig uitvoeringsproces bij (laten) sturen.
• Vergroten van het geotechnisch risico bewustzijn
• Frequent rapporteren naar projectdirectie over toepassing GeoRM binnen de organisatie.

Bevoegdheden:
• Vrije toegang tot de bouwplaats, deelname aan uitvoeringsoverleggen en tot alle ontwerp-, -onderzoeks- en meet- en monitoringsgegevens.
• Initiëren van (geo-) risico sessies met ontwerp-, uitvoerings- en site engineeringsteams.
• Tijdig escaleren naar projectdirectie bij kritische afwijkingen.

Minimale kwalificaties:
• Tenminste 5 jaar ervaring in infrastructurele projecten;
• Tenminste 5 jaar ervaring in de monitoring van grote infrastructurele projecten
• Gedegen kennis van normen, richtlijnen en uitvoeringsmethoden binnen de (geo-) monitoring
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
• Kennis van / ervaring met het toepassen van de 8 GeoRM principes en de 6 GeoRM stappen

Branch:
Netherlands
Contact:
Stijn Lans
Job reference ID:
961338
Apply now

TRS Staffing Solutions is an equal opportunity employer that recognizes the value of a diverse workforce.  All qualified individuals will receive consideration for employment without regard to race, color, age, sex, sexual orientation, gender identity, religion, national origin, disability, veteran status, genetic information, or any other criteria protected by federal, state or local law.

TRS Staffing Solutions would like all of our customers and clients to stay safe on the internet. If you have correspondence from anyone who does not have a TRS email address, or are asking for your bank details or any suspicious activity, then please visit www.trsstaffing.com/locations and contact your nearest branch. TRS do not solicit work from home vacancies.