Search Jobs

less options more options
Home > Jobs > Chef ETD

Chef ETD

Discipline:
Location:
Netherlands, Amsterdam
Job reference ID:
967944
Pay Rate:
Up to 40 per hour
Apply now

Job details

Functie: Chef ETD
Locatie: Amsterdam

Doel
• Leiding geven aan het optimaal in bedrijf houden van alle installaties, machines en netwerken op de productieplaatsen aangaande het electrisch, elektrotechnisch en meet en regeltechnische (incl. PLC) gebied.

Plaats in de organisatie
Directe chef: Hoofd Technische Dienst, onder wie ressorteren c.a. 25 medewerkers
Ondergeschikten: 5 elektromonteurs, 1 voorman.

Aard van de werkzaamheden/ verantwoordelijkheden
• Leiding geven aan de uitvoering van werkzaamheden verricht door eigen personeel of personeel van derden, hetgeen in hoofdzaak inhoudt:
- Verdelen van werkzaamheden, verstrekken van opdrachten en nader regelen van werk
- Instrueren, begeleiden en controleren van, corrigeren op uitvoering van het werk
- Oplossen van moeilijkheden en nemen van maatregelen in geval van omvangrijke problemen.

• Zorg dragen voor de uitvoering van reparatie-, storings- , en nieuwbouwwerk, zodat dat alle bedrijfsactiviteiten zonder stagnatie kan worden voortgezet. Dit betekent voornamelijk:
- Overleggen met diverse afdelingshoofden omtrent te verwachten werkzaamheden en opzetten
van de jaar-, maand- en weekplanning
- Inventariseren van de dagelijkse storingen en andersoortige stagnaties en bijstelling van de
planningen.
- Detailleren van de werkplannen op de diverse technische deelgebieden en naar soort van werk
(onderhouds, reparatie, nieuwbouw) en laten uitvoeren door eigen of derden-personeel.

• Zorg dragen voor de aanlevering van technische plannen aan het hoofd van de Technische Dienst, zodat vernieuwings- en verbeteringsplannen verder kunnen worden ontwikkeld en uitgevoerd. Dit betekent voornamelijk:
- Bepalen of onderdelen vervangen of gereviseerd kunnen worden
- Demonteren en monteren van onderdelen ter vervanging of reparatie. Maken of plaatsen van
schakelinrichtingen aan de hand van tekeningen of schema's.
- Aanbrengen van wijzigingen in apparatuur, in overleg met leidinggevende
- Doen van voorstellen ter verbetering van de werkmethoden.
- Zorg dragen voor tijdige aanwezigheid van benodigde materialen, (speciale) gereedschappen e.d.
- Schoonhouden van hand- en meetgereedschappen, resp. werkbaar houden van de werkplek,
toepassen van de veiligheidsvoorschriften.
- zorgen voor een adequate bezetting van de middag- en consignatiediensten van de
Elektromonteurs
- Kwaliteit, ARBO en milieu bewust zijn.
- Betrokken zijn en zich verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit, Arbo en milieu

• In acht nemen van het opgestelde ARBO-beleid op de afdeling, rekeninghoudend met de wettelijke regelingen en ICL voorschriften.

• Schoon houden van hand- en meetgereedschappen, resp. werkbaar houden van de werkplek, toepassen van de veiligheidsvoorschriften.

Sociale en communicatieve vaardigheden
Overleggen met de afdeling P&S over de aard en de omvang van de defecten, raadplegen van technische leiding bij ernstige storingen. Deelnemen aan werkbesprekingen van technische of algemene aard.

Contacten onderhouden op verschillende niveaus binnen de organisatie:
• Expeditie- en productiepersoneel (storing, onderhoud en reparatie)
• Leidinggevenden (storing, onderhoud en reparatie)
• Collega's (uitwisseling informatie, overdragen werk)
• Derden (samen uitvoeren opdracht)

Specifiek technische vaardigheden en vereisten
• Installatieverantwoordelijke NEN 3140
• Werken met handgereedschappen, bedienen van instrumenten en apparatuur.
• Bedienen van heftruck en hoogwerker (na ontvangst aanwijsbrief)
• Accuraat en oplettend zijn bij de uitvoering van diverse werkzaamheden, alert zijn op de veiligheid in en om het werk respectievelijk aandacht hebben voor de chemisch processen.

Inconveniënten
• Krachtsuitoefening bij het verrichten van rep

Branch:
Netherlands
Contact:
Ingrid Middelkoop
Job reference ID:
967944
Apply now

TRS Staffing Solutions is an equal opportunity employer that recognizes the value of a diverse workforce.  All qualified individuals will receive consideration for employment without regard to race, color, age, sex, sexual orientation, gender identity, religion, national origin, disability, veteran status, genetic information, or any other criteria protected by federal, state or local law.

TRS Staffing Solutions would like all of our customers and clients to stay safe on the internet. If you have correspondence from anyone who does not have a TRS email address, or are asking for your bank details or any suspicious activity, then please visit www.trsstaffing.com/locations and contact your nearest branch. TRS do not solicit work from home vacancies.