Chef ETD

Job
Overview

  1. Industrial and Manufacturing
  2. Engineering and Project Management
  3. Contract
  4. North Holland
967944

Functie:  Chef ETD
Locatie:  Amsterdam
 

Doel
• Leiding geven aan het optimaal in bedrijf houden van alle installaties, machines en netwerken op de productieplaatsen aangaande het electrisch, elektrotechnisch en meet en regeltechnische (incl. PLC) gebied.

Plaats in de organisatie
Directe chef: Hoofd Technische Dienst, onder wie ressorteren c.a. 25 medewerkers
Ondergeschikten: 5 elektromonteurs, 1 voorman.

Aard van de werkzaamheden/ verantwoordelijkheden
• Leiding geven aan de uitvoering van werkzaamheden verricht door eigen personeel of personeel van derden, hetgeen in hoofdzaak inhoudt:
 - Verdelen van werkzaamheden, verstrekken van opdrachten en nader regelen van werk
 - Instrueren, begeleiden en controleren van, corrigeren op uitvoering van het werk
 - Oplossen van moeilijkheden en nemen van maatregelen in geval van omvangrijke problemen.

• Zorg dragen voor de uitvoering van reparatie-, storings- , en nieuwbouwwerk, zodat dat alle bedrijfsactiviteiten zonder stagnatie kan worden voortgezet. Dit betekent voornamelijk:
 - Overleggen met diverse afdelingshoofden omtrent te verwachten werkzaamheden en opzetten
 van de jaar-, maand- en weekplanning
 - Inventariseren van de dagelijkse storingen en andersoortige stagnaties en bijstelling van de
 planningen.
 - Detailleren van de werkplannen op de diverse technische deelgebieden en naar soort van werk
 (onderhouds, reparatie, nieuwbouw) en laten uitvoeren door eigen of derden-personeel.

• Zorg dragen voor de aanlevering van technische plannen aan het hoofd van de Technische Dienst, zodat vernieuwings- en verbeteringsplannen verder kunnen worden ontwikkeld en uitgevoerd. Dit betekent voornamelijk:
 - Bepalen of onderdelen vervangen of gereviseerd kunnen worden
 - Demonteren en monteren van onderdelen ter vervanging of reparatie. Maken of plaatsen van
 schakelinrichtingen aan de hand van tekeningen of schema’s.
 - Aanbrengen van wijzigingen in apparatuur, in overleg met leidinggevende
 - Doen van voorstellen ter verbetering van de werkmethoden.
 - Zorg dragen voor tijdige aanwezigheid van benodigde materialen, (speciale) gereedschappen e.d.
 - Schoonhouden van hand- en meetgereedschappen, resp. werkbaar houden van de werkplek,
 toepassen van de veiligheidsvoorschriften.
 - zorgen voor een adequate bezetting van de middag- en consignatiediensten van de
 Elektromonteurs
 - Kwaliteit, ARBO en milieu bewust zijn.
 - Betrokken zijn en zich verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit, Arbo en milieu

• In acht nemen van het opgestelde ARBO-beleid op de afdeling, rekeninghoudend met de wettelijke regelingen en ICL voorschriften.

• Schoon houden van hand- en meetgereedschappen, resp. werkbaar houden van de werkplek, toepassen van de veiligheidsvoorschriften.

Sociale en communicatieve vaardigheden
Overleggen met de afdeling P&S over de aard en de omvang van de defecten, raadplegen van technische leiding bij ernstige storingen. Deelnemen aan werkbesprekingen van technische of algemene aard.

Contacten onderhouden op verschillende niveaus binnen de organisatie:
• Expeditie- en productiepersoneel (storing, onderhoud en reparatie)
• Leidinggevenden (storing, onderhoud en reparatie)
•  Collega’s (uitwisseling informatie, overdragen werk)
•  Derden (samen uitvoeren opdracht)

Specifiek technische vaardigheden en vereisten
• Installatieverantwoordelijke NEN 3140
• Werken met handgereedschappen, bedienen van instrumenten en apparatuur.
• Bedienen van heftruck en hoogwerker (na ontvangst aanwijsbrief)
• Accuraat en oplettend zijn bij de uitvoering van diverse werkzaamheden, alert zijn op de veiligheid in en om het werk respectievelijk aandacht hebben voor de chemisch processen.

Inconveniënten
•  Krachtsuitoefening bij het verrichten van reparaties en onderhoud, respectievelijk bedienen van installaties/machines, hanteren van en (ver)plaatsen van gereedschap, apparatuur en materialen.
•  Inspannende houding bij werken op moeilijk toegankelijke plaatsen.
•  Veel lopend en staand werk in wisselende omstandigheden, veel trappen lopen, wegen met obstakels bewandelen.
•  Werken in een tochtige en afwisselend droge en vochtige omgeving, onvermijdbare vuile omgeving waarin bijtende en corrosieve dampen, gassen en stoffen aanwezig zijn, gebruikmakend van beschermingsmiddelen.
• Incidenteel werken in consignatiediensten

Contact
Ingrid Middelkoop
Ingrid.middelkoop@trsstaffing.com
+31 (0)23 543 31 31

Get jobs like this

Our latest jobs

Options: Permanent
Options: Industrial and Manufacturing
Location

Madrid

Options: Permanent
Options: Industrial and Manufacturing
Location

Monterrey, Nuevo Leon

Options: Contract
Options: Industrial and Manufacturing
Location

Irvine, CA

Options: Contract
Options: Industrial and Manufacturing
Location

Baytown, TX

Options: Permanent
Options: Industrial and Manufacturing
Location

Charlotte, North Carolina

Options: Permanent
Options: Industrial and Manufacturing
Location

Waddinxveen, Netherlands

Options: Permanent
Options: Industrial and Manufacturing
Location

Hoofddorp, Netherlands

Options: Permanent
Options: Industrial and Manufacturing
Location

Hoofddorp, Netherlands

Options: Permanent
Options: Industrial and Manufacturing
Location

Spartanburg, South Carolina

Salary

$60k - 70K + 10% Bonus

Options: Permanent
Options: Industrial and Manufacturing
Location

Mooresboro, NC

Salary

62000

Options: Permanent
Options: Industrial and Manufacturing
Location

Williamston