Search Jobs

less options more options
Home > Jobs > Sr Werkvoorbereider GWW-grondverzet

Sr Werkvoorbereider GWW-grondverzet

Location:
Netherlands, Amstelveen
Job reference ID:
963511
Pay Rate:
Up to 65 per hour
Apply now

Job details

Het zelfstandig technisch voorbereiden en begeleiden van het project, met inachtneming van overeengekomen tijdslimieten, budgetten en technische specificaties, zodanig dat tijdige levering van materieel, goederen en diensten gewaarborgd wordt en de uitvoering optimaal wordt ondersteund.

Taken:

Bereidt effectieve, gedetailleerde werkmethoden, plannen, planningen en tijdschema's voor en werkt deze uit voor de voorbereidingsfase van het project;

Trekt hoeveelheden uit en maakt materiaalstaten;

Stelt voor het project specifieke werkinstructies op en houdt deze bij, inclusief de zorg voor uitvoering van keuringen van materieel, materialen en onderaannemers;

Stelt risicoanalyses op en beheert het risicodossier en werkt dit waar nodig bij, inclusief de veiligheidsrisicoanalyse;

Maakt kosten op de bouwplaats inzichtelijk, signaleert afwijkingen en meer- en minderwerk en koppelt deze terug naar het projectteam;

Registreert conform de richtlijnen relevante gegevens in de kennisdatabank, zodat er voldoende informatie beschikbaar is over het project;

Branch:
Netherlands
Contact:
Peter Van Eeten
Job reference ID:
963511
Apply now

TRS Staffing Solutions is an equal opportunity employer that recognizes the value of a diverse workforce.  All qualified individuals will receive consideration for employment without regard to race, color, age, sex, sexual orientation, gender identity, religion, national origin, disability, veteran status, genetic information, or any other criteria protected by federal, state or local law.

TRS Staffing Solutions would like all of our customers and clients to stay safe on the internet. If you have correspondence from anyone who does not have a TRS email address, or are asking for your bank details or any suspicious activity, then please visit www.trsstaffing.com/locations and contact your nearest branch. TRS do not solicit work from home vacancies.