2e lijns keuring medewerker

Job
Overview

  1. Rail and Infrastructure
  2. Contract
969258

This vacancy has now expired. Please see similar roles below...

TRS is voor onze relatie, een bouwcombinatie in de Civiele techniek in de regio Rotterdam, op zoek naar meerdere QC-kandidaten voor de positie van 2e lijns keuring medewerkers De bouwcombinatie is belast met de realisatie van een grootschalig Infraproject waaronder de bouw van diverse complexe Kunstwerken 

Werkzaamheden:
Invulling geven aan de doelstelling t.a.v. kwaliteitsborging zoals zekerstellen van met name productkwaliteit
Kwaliteit
- Uitvoeren van 2e-lijnskeuringen, dat wil zeggen steekproefkeuringen op hoofdzakelijk producten e/o technische processen.
- In voorkomende gevallen kan ook sprake zijn van steekproefkeuringen op bedrijfsprocessen (wordt gehandeld conform procedure e/o plan) of systemen (voldoet procedure e/o plan).
- Afhankelijk van de resultaten kan risicogestuurd geschakeld worden in gerichtheid op product, proces of systeem alsmede de intensiteit e/o frequentie hiervan.
- In voorkomende gevallen, als onafhankelijke kwaliteitsfunctionaris, bij conflicterende resultaten tussen 1e- en 2e-lijns steekproefkeuringen escaleren via de verantwoordelijk Coördinator, naar het verantwoordelijk management. Bij escalatie wordt een besluit over wel of niet ingrijpen genomen binnen de organisatie op het Management niveau

Audits & Evaluatie
- Indien er aanleiding bestaat terugkoppeling geven vanuit steekproefkeuringen op producten, processen of systemen op bij te stellen risico’s. Daarmee tevens op het integraal en risicogestuurd auditplan voor het project, dat in beheer en behandeling is bij het management
Rapportage
Vastleggen van uitgevoerde 2e-lijnskeuringen in de vorm van ofwel 2e-lijnskeuringsrapportages, ofwel registratie in de keuringsdatabase. Indien hiertoe aanleiding bestaat bevindingen vanuit steekproefkeuringen analyseren op trends e/o structurele aspecten en deze vastleggen in analyse-rapportages.
 

Gunningscriteria
Opleidingsniveau: MBO+/ HBO
Opleidingsrichting: Civiel Bouw
Werkervaring: Meerjarige civieltechnische relevante ervaring richting keuringsprocessen bij projecten in uitvoering.
Benodigde certificaten: VOL-VCA voor operationeel leidinggevenden.
 
Competenties
Professioneel gedrag: Integriteit en Aanpassingsvermogen
Denkkracht: Besluitvorming en Oordeelsvorming
Ondernemerschap: Initiatief en Resultaatgerichtheid
Samenwerking: Overtuigingskracht, Samenwerken en Communicatie
In staat om op vaktechnisch niveau te kunnen communiceren.

 
 

 

Get jobs like this

Our latest jobs

Salary

£45-54k Per annum

Options: Contract
Options: Rail and Infrastructure
Location

London

Salary

£40-60,000 PER YEAR

Options: Permanent
Options: Rail and Infrastructure
Location

London

Salary

40-65,000 GBP

Options: Permanent
Options: Rail and Infrastructure
Location

London

Salary

$120K/yr.

Options: Contract
Options: Rail and Infrastructure
Location

California

Salary

$175 - $185K/yr.

Options: Permanent
Options: Rail and Infrastructure
Location

California

Salary

TBC

Options: Contract
Options: Mining
Location

Perth

Salary

$80,000 - $90,000

Options: Permanent
Options: Rail and Infrastructure
Location

Somerville. MA

Salary

$130,000/year - $150,000/year

Options: Permanent
Options: Rail and Infrastructure
Location

Toronto, ON

Salary

Exectuive Level compensation package

Options: Permanent
Options: Rail and Infrastructure
Location

Toronto, ON

Options: Permanent
Options: Rail and Infrastructure
Location

Montreal

Options: Contract
Options: Rail and Infrastructure
Location

Mexico