Aankomend Systems Engineer

Job
Overview

Zuid Holland

  1. Civil, Structural and Architectural, Engineering and Project Management, Project Automation and IT
  2. Contract
1118846
Negotiable

You are subscribed to our push notifications, but not currently for jobs like this.
Would you like to receive notifications for jobs like this as well?

Great news! You are subscribed to receive alerts for jobs similar to this one.

This vacancy has now expired. Please see similar roles below...

Junior Systems Engineer


Functieomschrijving:
Het ondersteunen van het team Integrale borging in de projectorganisatie op het gebied van Systems Engineering, gebruik makende van programmatuur, bij aanbestedingen en projecten in uitvoering, zodanig dat de beheersbaarheid en het informatiemanagement in alle fasen is gewaarborgd..
Binnen dit team krijg je alle vrijheid jezelf te ontwikkelen binnen deze discipline en kan je daarmee in alle keukens kijken van dit aansprekende, multidisciplinaire Infraproject in Nederland.
e komt hierbij direct in dienst van ons moederbedrijf Fluor

Taken: Assisteren bij het:
• voorbereiden en inrichten van het informatiesysteem
• Inventariseert de in de Functional Analysis vastgestelde functies van het bouwwerk om te komen tot een heldere en verklaarbare omschrijving
• de koppeling van de in de Requirements Analysis vastgelegde eisen aan de systeemfuncties, waardoor per functie wordt vastgelegd aan welke eisen moet worden voldaan
• Verbinden van de Functional Analysis met de bijbehorende bouwdelen om te komen tot een inhoudelijk transfersysteem.
• Maken van de ontwerpkeuzes bij het proces van specificatie naar ontwerpoplossing
• Informeren van de Projectteamleden en begeleiden met betrekking tot Systems Engineering en het informatiesysteem
• Adviseren bij eisenanalyse en raakvlak overleggen
• Optimaliseren verbinding ontwikkel/uitvoeringsfase
• Ondersteunen en adviseren in verificatie-validatie activiteiten (verificatie, keuringen en testen)
• Borgen van integriteit van het systeem
• Oplevering en beheer Systems Engineering documenten
• Zie verder onder verantwoordelijkheden

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden:
Vanuit je rol als aankomend systems engineer zal je primair bezig zijn je eigen kennis en ervaring ohgv SE en je vakinhoudelijke kennis te ontwikkelen om je daarmee snel en doelgericht te ontwikkelen tot een zelfstandige Systems Engineer. Waar ga je in aanvang vooral bij assisteren?
• Zorgdragen voor het detailleren van de functionele, technische en ontwerpspecificaties vanuit het basisontwerp, zodanig dat op basis daarvan de applicatieprogrammatuur kan worden ontwikkeld, welke voldoet aan de eisen van de gebruikersorganisatie.
• Meewerken aan design van de aan SE gerelateerde ISO processen
• Samen met directe collega’s op korte afstand begeleiden van de technische teams op het vlak van eisenmanagement
• Assisteren bij het ontwikkelen, testen, realiseren en onderhouden van applicatieprogrammatuur waaronder Relatics, zodanig dat kan worden voldaan aan de in het basisontwerp gestelde eisen binnen de budgettaire kaders en conform planning.
• Bijdrage aan de zorg dat er steeds actuele en up-to-date documentatie van de systemen en programmatuur beschikbaar is ten behoeve van onderhoud, systeembeheer en gebruikersondersteuning.
• Assisteren van het team en directe collega’s bij vragen, problemen en storingen met betrekking tot de applicaties en het verstrekken van informatie hierover, zodanig dat een goed inzicht in de werking van de applicaties ontstaat en bijsturingsmaatregelen kunnen worden genomen.
• Ontwikkelen van eigen kennis en ervaring, zowel in projectverband als vakinhoudelijke ontwikkeling, binnen Systeemontwikkeling.


Minimale kwalificaties:
• Minimaal HBO/WO werk- en denkniveau
• Affiniteit met projectbeheersing, informatiemanagement en Systems Engineering
• Ervaring met applicatieprogrammatuur waaronder Relatics vanuit de opleiding is een pre
• 0-2 jaar ervaring in systems engineering is een pre
• Operationele medewerkers, die langer dan drie maanden in dienst zijn, beschikken over het veiligheidscertificaat VCA-VOL.We are an equal opportunity employer that recognizes the value of a diverse workforce. All qualified individuals will receive consideration for employment without regard to race, color, age, sex, sexual orientation, gender identity, religion, national origin, disability, veteran status, genetic information, or any other criteria protected by governing law.

Get jobs like this

Find your local TRS
office

Locations