Omgevings- of Stakeholder manager

Job
Overview

Hoofddorp
  1. Civil, Structural and Architectural, Engineering and Project Management
  2. Contract
1094913
Negotiable
Omgevings/Stakeholder manager

Functieomschrijving
De omgevingsmanager identificeert en behartigt de belangen van de stakeholders die betrokken zijn bij het project met als doel het behouden van een goed draagvlak van de omgeving voor het project. Verantwoordelijk voor een optimale interne- en externe communicatie. De omgevingsmanager is de sleutelfunctionaris Omgevingsmanagement conform bijlage S van de VSP.

Taken
• Draagt zorg voor open communicatielijnen met de stakeholders;
• Informeert stakeholders over de inhoud en voortgang van het project;
• Beheerst zo adequaat mogelijk de inbreng van stakeholders en eventueel vast te stellen risico’s’;
• Inventariseert omgevingspartijbelangen en borgt dat de daaruit voortvloeiende informatie, eisen, wensen in het project zijn meegenomen;
• Beheerst de externe risico’s aangaande het project en initieert en volgt beheersmaatregelen op;
• Communiceert en verzorgt de afstemming met derden over de directe gevolgen van de werkzaamheden;
• Onderhoudt contacten met Opdrachtgever inzake omgevingsmanagement;
• Signaleert omgevingsrisico’s en initieert beheersmaatregelen;
• Coördineert een goede in- en externe communicatie naar alle betrokken partijen;
• Ondersteunt de Opdrachtgever bij publieksgerichte activiteiten;
• Verzamelt en beheert alle klachten en meldingen.

Verantwoordelijkheden
• De uitvoering en beheersing van het strategisch omgevingsmanagement;
• Is verantwoordelijk voor de aansturing van de functionarissen binnen omgevingsmanagement;
• Het tijdig informeren van de omgeving;
• De omgevingsmanager is verantwoordelijk voor de omgevingssensitiviteit van onze organisatie en de communicatie met de omgeving, in nauwe samenwerking met het projectbureau. Het betreft communicatie, stakeholdermanagement (waaronder meldingen en klachten) en vergunningen- management. Hij bewaakt ook dat wij de afgesproken hindereenheden nakomen.

Bevoegdheden
• Aanstellen nieuwe teamleden;

Kwalificaties
• HBO of WO werk- en denkniveau;
• Ten minste 5 jaar ervaring met omgevingsaspecten bij grootschalige complexe infra projecten;
• Ervaring met het behartigen van de belangen van meerdere complexe stakeholders en imago;
• Heeft affiniteit met de door de opdrachtgever in de visie vastgelegde wijze van samenwerking;
• Ervaring in Gorichem of omgeving A27 Everdingen – Hooipolder is een pré.

Kwalificaties
• Is een teamspeler, flexibel, gericht op samenwerking met Opdrachtgever en omgevingspartijen, ook wanneer dit niet direct het opdrachtnemersbelang is;
• Bezit goede communicatieve en sociale vaardigheden;
• Heeft aantoonbare ervaring met integraal projectmanagement (management rol);
• Beschikt aantoonbaar over kennis van grootschalige, integrale, multidisciplinaire projecten;
• Heeft aantoonbare ervaring met werken binnen D&C contracten;
• HBO of WO werk- en denkniveau;
• Minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van omgevingsmanagement in grote infrastructurele projecten;
• Heeft aantoonbare ervaring met het analyseren van de belangen van interne en externe stakeholders en op basis hiervan opstellen van een strategie voor de omgevingsbenadering;
• Aantoonbaar ervaring met het vertegenwoordigen van een projectorganisatie in diverse omgevingsoverleggen;
• Heeft ervaring met het maken / wijzigen van uitvoeringsovereenkomsten
• Is diplomatiek en representatief;
• Is een uitstekende teamplayer, communicatief zeer vaardig, zorgvuldig en initiatiefrijk;
• Heeft een sterk ontwikkeld gevoel voor politieke verhoudingen.

Get jobs like this

Our latest jobs

Salary

$90000 - $100000

Options: Permanent
Options: Rail, Infrastructure and Construction
Location

Irving Texas

Salary

Negotiable

Options: Permanent
Options: Rail, Infrastructure and Construction
Location

London

Salary

CA$90000 - CA$100000

Options: Permanent
Options: Rail, Infrastructure and Construction
Location

Windsor Ontario

Salary

Negotiable

Options: Contract
Options: Rail, Infrastructure and Construction
Location

Amsterdam

Salary

50 Hourly

Options: Contract
Options: Oil, Gas and Chemical
Location

Vancouver British Columbia

Salary

$150000 - $185000

Options: Permanent
Options: Rail, Infrastructure and Construction
Location

Los Angeles California

Salary

60

Options: Contract
Options: Oil, Gas and Chemical
Location

Calgary Alberta

Salary

MEX$30000 - MEX$30000

Options: Permanent
Options: Oil, Gas and Chemical
Location

Del. Benito Juárez Distrito Federal

Salary

Negotiable

Options: Contract
Options: Automotive
Location

Madrid

Salary

Negotiable

Options: Contract
Options: Oil, Gas and Chemical
Location

Mexico DF Distrito Federal

Find your local TRS
office

Locations