Systems Engineer

Job
Overview

  1. Rail and Infrastructure
  2. Civil, Structural and Architectural
  3. Contract
  4. Drenthe, Friesland, Groningen, Overijssel
969154

Functieomschrijving
Het adviseren en ondersteunen van de projectorganisatie op het gebied van Systems Engineering, gebruik makende van programmatuur, bij aanbestedingen en projecten in uitvoering, zodanig dat de beheersbaarheid in alle fasen is gewaarborgd.

 

Taken
• Voorbereiden en inrichten van het informatiesysteem
• Inventariseert de in de Functional Analysis vastgestelde functies van het bouwwerk om te komen tot een heldere en verklaarbare omschrijving
• Draagt zorg voor de koppeling van de in de Requirements Analysis vastgelegde eisen aan de systeemfuncties, waardoor per functie wordt vastgelegd aan welke eisen moet worden voldaan
• Verbinden van de Functional Analysis met de bijbehorende bouwdelen om te komen tot een inhoudelijk transfersysteem.
• Legt prestaties van bouwdelen vast.
• Maakt ontwerpkeuzes bij het proces van specificatie naar ontwerpoplossing
• Projectteamleden informeren en begeleiden met betrekking tot Systems Engineering en het informatiesysteem
• Adviseren bij eisenanalyse en raakvlak overleggen
• Optimaliseren verbinding ontwikkel/uitvoeringsfase
• Ondersteunen en adviseren in verificatie-validatie activiteiten (verificatie, keuringen en testen)
• Borgen van integriteit van het systeem
• Oplevering en beheer Systems Engineering documenten


Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
• Zorgdragen voor het detailleren van de functionele, technische en ontwerpspecificaties vanuit het basisontwerp, zodanig dat op basis daarvan de applicatieprogrammatuur kan worden ontwikkeld, welke voldoet aan de eisen van de gebruikersorganisatie.
• Zorgdragen voor het ontwikkelen, testen, realiseren en onderhouden van applicatieprogrammatuur waaronder Relatics, zodanig dat kan worden voldaan aan de in het basisontwerp gestelde eisen binnen de budgettaire kaders en conform planning.
• Zorgdragen dat er steeds actuele en up-to-date documentatie van de systemen en programmatuur beschikbaar is ten behoeve van onderhoud, systeembeheer en gebruikersondersteuning.
• Vastlegging van vragen, problemen en storingen met betrekking tot de applicaties en het verstrekken van informatie hierover, zodanig dat een goed inzicht in de werking van de applicaties ontstaat en bijsturingsmaatregelen kunnen worden genomen.
• Doorvoeren van verbeteringen voor System Engineering (gerelateerde) processen in projectplannen en het kwaliteitssysteem
• Geven van cursussen System Engineering aan projectmedewerkers

 

Minimale kwalificaties
• Minimaal HBO/WO werk- en denkniveau
• Tenminste 5 jaar relevante werkervaring
• Aantoonbare ervaring met projectbeheersing en Systems Engineering op – qua complexiteit en zwaarte – vergelijkbare multidisciplinaire projecten
• Heavy user kennis en ervaring met applicatieprogrammatuur waaronder Relatics

 

Neem bij interesse of voor meer informatie contact met mij op via:

 

😃 Stijn Lans

☎️ 010 - 487 7504

stijn.lans@trsstaffing.com

🏢 TRS Staffing Solutions

Get jobs like this

Our latest jobs

Options: Contract
Options: Power and Renewable Energy
Location

Noord Nederland

Salary

£27 per hour

Options: Contract
Options: Rail and Infrastructure
Location

Manchester

Salary

80000 - 100000

Options: Permanent
Options: Rail and Infrastructure
Location

Surrey

Salary

75000 - 90000

Options: Permanent
Options: Rail and Infrastructure
Location

Montreal, Quebec

Options: Permanent
Options: Rail and Infrastructure
Location

Mexico

Options: Permanent
Options: Rail and Infrastructure
Location

Mexico

Options: Permanent
Options: Rail and Infrastructure
Location

Charleston, South Carolina

Options: Permanent
Options: Rail and Infrastructure
Location

Vancouver, British Columbia

Options: Permanent
Options: Rail and Infrastructure
Location

Bolton, Ontario

Options: Contract
Options: Rail and Infrastructure
Location

Dordrecht

Salary

35.000-45.000 €/gross anually

Options: Permanent
Options: Rail and Infrastructure
Location

Madrid