Projectleider DO/Realisatie

Job
Overview

  1. Rail and Infrastructure
  2. Civil, Structural and Architectural, Engineering and Project Management
  3. Contract
  4. South Holland
969286

Functie: Project Leider Civiel
Locatie: Dordrecht
Duur: intentie tot lange termijn inhuur
Op dit moment zijn wij op zoek naar een projectleider Civiel voor een projectmatige opdracht van 3 tot 4 jaar.
Vanuit het kantoor in Dordrecht zul je werkzaam zijn voor de organisatie die verantwoordelijk is voor het
volledige onderhoud van de HSL.
Beschrijving project
Na de ingebruikname van het project HSL-Zuid is gebleken dat de geplaatste geluidschermen niet de
gewenste geluidshinder reductie geven door de combinatie van de betonnen baan in en de ingezette typen
treinen. Daarnaast is door de bewoners van de aanliggende gemeenten aangegeven hoe zij de
geluidshinder hebben ervaren. Met de gemeenten is een vervolgens pakket van maatregelen afgestemd dat
samengevat bestaat uit het geluidsabsorberend maken van huidige schermen, het verlengen van een deel
van deze schermen en het plaatsen van een nieuw scherm in de gemeente Lansingerland. Het ontwerpen,
plannen en realiseren van de door de staatsecretaris aangegeven minimale set van geluidsmaatregelen en
het binnen het gegeven budget realiseren van extra maatregelen is zowel de uitdaging als de scope van het
project geluidsmaatregelen HLS- Zuid welke is onderverdeels in meerdere faes

Fase 1 :
 Voorbereiding (Ca. 8-12 maanden)
 Opstellen programma van eisen (PVE)
 Ruimtelijk- en voorontwerp opstellen (RO/VO deels DOmin)
 Opstellen projectplannen (PMP, V&G, PKP etc),
 Uitvoeringsplanning en kostenraming.
Fase 2:
Realisatie : (ca. 30 maanden)
 Uitvoeringsplannen, V&G plan
 Bouw, uitvoering en realisatie
Fase 3:
 Overdracht naar onderhoudsorganisatie (ca. 3 maanden)

Plaats en rol projectleider
Voor dit project is de opdrachtgever (OG) de staat, vertegenwoordigd door CMT/Prorail. Infraspeed
Maintenance BV (IMBV) is de opdrachtnemer (ON). De technische voorbereiding en realisatie wordt
inhoudelijk uitgevoerd door een Integraal Realisatieteam van BAM (IRB). De projectleider
Geluidsmaatregelen (PLG) vertegenwoordigd voor dit project IMBV zowel richting de OG als het IRB .
Hiertoe wordt hij/zij geplaatst bij IMBV waardoor optimaal gebruik kan worden gemaakt van de aanwezige
kennis binnen de IMBV organisatie. De PLG ziet toe op, en stuurt de activiteiten van het IRB om te komen
tot realistische en kwalitatief goede en accepteerbare plannen en documenten. De PLG ondersteund de
staat met advies bij het uitvoeren van haar taken zoals omgevingsmanagement. De PLG communiceert over
de voortgang zowel naar de vertegenwoordigers van de staat en het MT van IMBV. De PLG rapporteert
intern aan de manager projecten IMBV.
Gezien de complexiteit en workload werkt de projectleider in teamverband aan de projecten

Taken
 Het project structureren en opdelen in o.a. werkpakketten, faseringen, clusters etc.
 Het opstellen en/of toetsen van bv: een PVA, PMP, Implementatieplan, kwaliteitsplan, MDC etc.
 Opzetten van een projectplanning en project risico dossier
 Zorgen voor adequate informatie-uitwisseling, afstemming en communicatie tussen projectteam, de
     opdrachtgever, subcontractors, Operations en Lijnmanagement.
 Houden van regelmatige voortgang- en coördinatiebesprekingen
 Bewaken / sturing geven aan project met betrekking tot tijd, geld, kwaliteit, informatie, organisatie,
 veiligheid en de afgesproken scope
 Evalueren en aandragen verbetervoorstellen.
Kennis / Competenties
 WO/HBO werk- en denk niveau.
 Opleiding richting: Civiele Techniek.
 Relevante trainingen projectmanagement
 Minimaal 10 jaar ervaring met projectmatig werken en UAV-GC contracten
 Ruime ervaring met het voorbereiden en uitvoeren van grote werken.
 Kennis en ervaring met Systems Engineering conform Leidraad SE 2.0/3.0 met name V&V en
     RAMSHE
Algemene competenties
    Plannen en organiseren
    Overtuigingkracht
    Stress-bestendig,
    Besluitvaardig
    Coachend/motiverend
    leidinggevend
Specifiek competenties
   Relatiegericht
   Commutatief vaardig op diverse niveaus in woord en geschrift.
   Conceptueel vermogen maar pragmatisch ingesteld.
   Goede kennis van de Engelse taal.
   Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
   Goede communicatieve vaardigheden.
   Kennis van spoorveiligheid is een pré.
Verantwoordelijkheden
   Realiseren van de project doelstellingen.
   Realiseren van de overeengekomen planning.
   Juiste overdracht naar Operations en opdrachtgever.
   Afhandeling van restpunten en close out documentatie.
   Procedure Implementatie Projecten volgen.
   Leiding geven aan het project team
Bevoegdheden
  Zelfstandige beslissingsen handelingsbevoegdheid binnen het project.
   Escaleren conform rapportagelijn in geval van overschrijding bevoegdheden en eigen beïnvloeding.

 

 

 

Get jobs like this

Our latest jobs

Options: Permanent
Options: Rail and Infrastructure
Location

Mexico

Options: Permanent
Options: Rail and Infrastructure
Location

Mexico

Options: Permanent
Options: Rail and Infrastructure
Location

Charleston, South Carolina

Options: Permanent
Options: Rail and Infrastructure
Location

Vancouver, British Columbia

Options: Permanent
Options: Rail and Infrastructure
Location

Bolton, Ontario

Options: Contract
Options: Rail and Infrastructure
Location

Kinkardine, Ontario

Options: Permanent
Options: Rail and Infrastructure
Location

Vancouver, British Columbia

Options: Contract
Options: Rail and Infrastructure
Location

Vancouver, British Columbia

Options: Permanent
Options: Rail and Infrastructure
Location

Montreal, Quebec

Options: Contract
Options: Rail and Infrastructure
Location

Dordrecht

Salary

35.000-45.000 €/gross anually

Options: Permanent
Options: Rail and Infrastructure
Location

Madrid